Overeenkomsten

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding.
De aanvaarding kan op diverse manieren tot uiting komen. De duidelijkste overeenkomst is een handtekening op bijvoorbeeld de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst met paraferen van de afzonderlijke pagina’s van het desbetreffende document. Een aanbod vervalt doordat het wordt verworpen.

Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst.
LET OP Het probleem daarbij kan zijn, hoe te bewijzen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
In de aannemerij kan dit bijvoorbeeld worden bewezen doordat de aannemer met het werk is begonnen of als de opdrachtgever een factuur heeft betaald aan de aannemer.
Omdat het maken van een gedetailleerde offerte vaak veel werk is, wordt in de praktijk nogal eens een intentieverklaring getekend door beide partijen.

Algemene voorwaarden

Volgens het BW moet de gebruiker van de algemene voorwaarden deze aan de wederpartij ter hand stellen. Het gaat dus om een actieve handeling. Deze actieve handeling kan ook langs elektronische/digitale weg op een zodanige wijze dat deze door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
Of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, of dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden, wederom vóór de totstandkoming van de overeenkomst.

Ook hier geldt dat het voor de bewijsvoering verstandig is dat de wederpartij de algemene voorwaarden op elke bladzijde parafeert of dat in de overeenkomst staat dat de wederpartij de algemene voorwaarden heeft ontvangen.