Overdracht pensioenkapitaal: actiepunt voor 2016!

Op grond van de Prinsjesdag-voorstellen van Staatssecretaris Wiebes wordt het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 afgeschaft. Vanaf die datum is de eigen B.V. geen toegestane pensioenuitvoerder meer.
In de periode 2017 tot en met 2019 kan tegen in veel gevallen gunstige voorwaarden het pensioen in één keer worden afgekocht.

Sommige DGA’s hebben hun pensioenopbouw gedeeltelijk ondergebracht bij een externe verzekeraar en gedeeltelijk in eigen beheer. Het gedeelte dat tijdens de DGA-periode bij een verzekeraar is ondergebracht, kan op dit moment nog worden overgebracht naar de eigen BV.
Vanaf 1 januari 2017 kan dat echter niet meer.

Voordeel van het overdragen naar de eigen B.V. is de mogelijkheid het extern verzekerde kapitaal mee te nemen bij een keuze voor afkoop van het pensioen (2017-2019), dan wel om te zetten naar een oudedagsrekening (te vergelijken met een lijfrentebankspaarrekening). Voor het pensioenkapitaal bij de verzekeringsmaatschappij kan niet worden gekozen voor afkoop of omzetting in een oudedagsrekening.

Nadeel van het overdragen naar de eigen B.V. is dat het langlevenrisico niet is verzekerd. Als u ouder wordt dan de gemiddelde levensverwachting kan het punt komen dat uw pensioenkapitaal op is, en u het verder alleen met een AOW-uitkering zult moeten doen. Bij een verzekeringsmaatschappij is dit langlevenrisico wel verzekerd, en ontvangt u levenslang een uitkering, ongeacht hoe oud u wordt.

Indien u het pensioenkapitaal bij de verzekeringsmaatschappij wenst over te dragen naar de eigen B.V., dan adviseren wij u daarover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij en/of uw assurantietussenpersoon.

Bron: TEKZ Belastingadviseurs