Overbruggingsuitkering AOW indien 65 jaar in 2013

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Dat kan als uw VUT of vergelijkbare (particuliere) regeling stopt of lager wordt voor u AOW krijgt. U kunt dan een overbruggingsuitkering krijgen vanaf uw 65e verjaardag tot de dag waarop uw AOW ingaat.
LET WEL De overbruggingsuitkering is een uitkering op minimumniveau, net zoals de bijstand.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U had op 1 januari 2013 een uitkering uit een van de volgende regelingen:
  • VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag
  • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen
  • particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere WIA/WGA-verzekering
  • lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding die door uzelf of de werkgever is omgezet in een periodieke uitkering)
  • wachtgelduitkering op basis van een wachtgeldregeling
  • levensloop
  • soortgelijke niet-Nederlandse uitkering
 • Uw uitkering stopt of wordt lager in de maand waarin u 65 jaar wordt of op de eerste dag van de maand na uw 65e verjaardag.
 • Uw inkomen ligt beneden een bepaalde grens. Als u alleenstaand bent, is uw inkomen in de maand waarin u 64,5 jaar bent lager dan 200% van het bruto wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2013 is dat € 2.955,60. Als u een partner heeft is het inkomen van u en uw partner samen lager dan 300% van het bruto wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2013 is dat € 4.433,40. Eenmalige inkomsten in die maand, zoals een bonus, eindejaarsuitkering of vakantiegeld tellen niet mee.
 • Uw vermogen op 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt, ligt onder de vrijstellingsgrens van box 3. Op 1 januari 2013 ligt die grens voor alleenstaanden op € 21.139 en voor partners op € 42.278. Voor (voormalige) zelfstandigen geldt boven deze grens nog een extra vrijstelling van € 114.131. Uw eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Hoe hoog is de uitkering?

De overbruggingsuitkering is een uitkering op minimumniveau, net zoals de bijstand. Andere inkomsten, zoals aanvullende pensioenen, gaan helemaal van de uitkering af. Inkomsten uit werk gaan gedeeltelijk van de uitkering af. Eenmalige inkomsten tellen nu wel mee. Omdat de hoogte van de overbruggingsuitkering afhangt van andere inkomsten, kan het gebeuren dat u toch geen uitkering krijgt omdat uw inkomen te hoog is.

Wanneer gaat de uitkering in?

De overbruggingsuitkering gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Bent u 65 geworden in 2013 of wordt u 65 in 2013? Als u mogelijk aan de voorwaarden voldoet, heeft u inmiddels een brief van de SVB ontvangen.

Ga na of u een overbruggingsuitkering kunt krijgen bij het SvB