Overbruggingslijfrente nog mogelijk?

Met ingang van 2006 is het overbruggingslijfrentepensioen fiscaal niet meer mogelijk. Alleen als u een lijfrentepolis hebt, waarvoor u voor 2006 premies hebt betaald, dan mag u het opgebouwde lijfrentekapitaal nog gebruiken voor een overbruggingspensioen.
LET OP Dat kan alleen bij een verzekeraar.

Als een belastingplichtige na het jaar 2005 nog lijfrentepremies betaalt – premies die zijn terug gewenteld naar 2005 gelden als betaald in 2005 – dan mag de overbruggingslijfrente die hij te zijner tijd aankoopt geen hogere waarde hebben dan de waarde die de lijfrente had op 31 december 2005. Het maakt hierbij niet uit of de premies na 2005 zijn afgetrokken of niet (artikel 10a.1, derde lid, van de Wet IB 2001).

Wilt u nog wachten met het aankopen van de overbruggingslijfrente, dan kunt u wel tijdelijk banksparen. U kunt het banksparen alleen als tussenstation gebruiken. Op het gewenste tijdstip koopt u bij een verzekeraar een overbruggingslijfrente.
LET OP Op deze bankspaarrekening mag u alleen maar geld van een “oude lijfrentepolis” storten. Er mag geen vermenging met een ander lijfrentekapitaal plaats vinden. Bewaar de oude polis goed!

Voor meer informatie over uw pensioen, zie Pensioenen.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.