Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof kunt u tijdelijk minder werken om meer tijd te besteden aan uw kinderen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders.

Voorwaarden ouderschapsverlof

U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Ook moet u ten minste 1 jaar bij dezelfde werkgever werken. Dit hoeft geen aaneengesloten jaar te zijn. De verschillende periodes kunnen worden opgeteld. De onderbreking tussen deze periodes mag niet meer dan 3 maanden zijn.
U kunt voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Heeft u een tweeling? Dan heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.

U kunt ook ouderschapsverlof krijgen voor uw adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij u wonen.

Duur ouderschapsverlof

U heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof verdeeld over 12 maanden. Heeft u al voor 2009 een deel van uw ouderschapsverlof opgenomen? Dan heeft u recht op 13 weken verlof verdeeld over 6 maanden. De uren voor het verlof worden berekend met het aantal uren dat in uw arbeidsovereenkomst staat.

Ouderschapsverlof aanvragen

U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. Dit doet u ten minste 2 maanden voor het verlof ingaat.

Ouderschapsverlof bij verschillende werkgevers

Indien u bij verschillende werkgevers werkt, dan heeft u bij al die werkgevers recht op ouderschapsverlof. Werkt u bijvoorbeeld bij de ene werkgever 5 uur en bij de andere werkgever 20 uur? Dan heeft u bij de ene werkgever 26 x 5 uur recht op verlof en bij de andere werkgever 26 x 20 uur recht op verlof. Dat verlof hoeft u niet gelijktijdig op te nemen.

Ouderschapsverlof en inkomen, ziekte of ontslag

U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft opgenomen. U kunt hierover andere afspraken maken met uw werkgever.

Wordt u ziek tijdens het ouderschapsverlof? Dan betaalt de werkgever alleen de uren door die u zou werken. Het verlof loopt gewoon door, ook als u ziek bent door uw zwangerschap of bevalling.

Als u wordt ontslagen, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid.

Ouderschapsverlof en vakantiedagen

Tijdens uw ouderschapsverlof bouwt u geen vakantiedagen op. Bij gedeeltelijk blijven werken dan bouwt u over de gewerkte uren vakantiedagen op. Uw werkgever mag ouderschapsverlof niet inhouden op uw vakantiedagen.

Ouderschapsverlof op feestdag

Het hangt af van de afspraken met uw werkgever of uw verlofdag vervalt op een feestdag. Afspraken hierover kunnen ook staan in uw cao.

Ouderschapsverlof en uitkering

Indien de periode van ouderschapsverlof korter is dan 18 maanden, dan heeft het verlof geen invloed op de hoogte en duur van een eventuele toekomstige ww-uitkering of WIA-uitkering. Is de periode van ouderschapsverlof langer dan 18 maanden, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte en de duur van de WW-uitkering.
Het UWV kan dat berekenen.

Ouderschapsverlof heeft ook geen gevolgen voor de duur en hoogte van uw WIA uitkering.

Ouderschapsverlof en toeslagen belasting

Uw ouderschapsverlof heeft gevolgen voor de eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Hoeveel kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag u krijgt, hangt namelijk af van de hoogte van uw inkomen. U geeft de verandering in uw inkomen door aan de Belastingdienst.