Oudedagsreserve

De Oudedagsreserve (voorheen fiscale oudedagsreserve) is bedoeld om te sparen voor je pensioen, zonder dat het geld de onderneming verlaat.
De ondernemer reserveert dan een bedrag van de jaarwinst op de balans waarover de ondernemer vooralsnog geen belasting hoeft te betalen. Belasting betalen komt later pas.
De ondernemer kan het geld dus in de tussentijd gebruiken voor de financiering van zijn ondernemersactiviteiten.
LET OP Op het moment van staken van de onderneming moet het saldo van de Oudedagsreserve op de balans wel in liquide vorm beschikbaar zijn voor het kopen van een pensioenuitkering. Is het geld er niet dan moet u in een keer met de fiscus afrekenen over het saldo van de Oudedagsreserve en dat wordt een dure aangelegenheid.

Voorwaarden voor het vormen van een Oudedagsreserve

De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium (zie Zelfstandigenaftrek) en de ondernemer heeft aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd (in 2014: 65 jaar en 2 maanden) bereik.

Toevoeging (dotatie) aan de Oudedagsreserve

De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 10,9% van de winst, met in 2014 een maximum van € 9.542. De toevoeging vermindert u met de pensioenpremie die u al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Afname oudedagsreserve

In de volgende situaties neemt de oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:

  • U koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening en u verzoekt de belastingdienst om de oudedagsreserve met dat bedrag te laten afnemen.
  • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij 1 van de volgende situaties voordoet:
    • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
    • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
    • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Een afname of opheffing van uw oudedagsreserve betekent in principe dat u een hogere winst hebt. Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat u betaalt bij de aankoop van een lijfrente.