Oude VAR-houders krijgen brief

De Belastingdienst stuurt ZZP’ers die voorheen een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) hadden een brief over wat het uitstel van de handhaving van de Wet DBA betekent.
De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. In ieder geval volgen er geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen tot 1 januari 2018, behalve bij duidelijk kwaadwillenden.

Onderzoek naar arbeidswetgeving

De komende tijd neemt het kabinet de arbeidswetgeving onder de loep: hoe kunnen onder andere de criteria ‘gezagsverhouding’ en ‘verplichting tot persoonlijke arbeid’ concreter of anders ingevuld worden?
Deze criteria zijn belangrijk bij het bepalen of er sprake is van loondienst.
Het kabinet maakt hier haast mee en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.