Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

De Belastingdienst heeft verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Daarbij is op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe te spitsen op kleinere vermogens.

Als u in aanmerking komt voor eventueel rechtsherstel, dan hoeft hij nu niets te doen. Dit staat in de brief die staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer stuurt.
In de brief gaat de staatssecretaris in op de mogelijke vormgeving en overwegingen bij de volgende scenario’s:

  1. geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers;
  2. volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers;
  3. gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers, waarbij verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt.

De komende tijd vindt nog onderzoek plaats over de gevolgen van de opties voor de uitvoering. Het kabinet weegt daarbij ook of een oplossing rechtvaardig is en juridisch houdbaar.

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te heffen over het werkelijk rendement in box 3. Dit plan is onlangs voor het eerst besproken in de Tweede Kamer. 

Bron: Rijksoverheid.nl