Oplopende rekening-courantschuld

Als de rekening-courant schuld van de DGA aan zijn BV steeds verder oploopt, overweeg dan deze schuld om te zetten in een lening.

Risico

De belastingdienst kan bij een steeds oplopende rekening-courantschuld concluderen dat er feitelijk sprake is van een dividenduitkering waarover dividendbelastingbelasting/inkomstenbelasting betaald moet worden.

Risico ondervangen

Het risico kan worden ondervangen door het opstellen van een geldleningovereenkomst, die moet voldoen aan de hierna volgende eisen.

Eisen geldleningsovereenkomst

  1. geboden zekerheden, bijvoorbeeld (verhandelbare) onroerende zaken in privé);
  2. aflossingsschema;
  3. zakelijke rente, waarvan de hoogte afhankelijk is van de door de geldlener geboden zekerheden tot terugbetaling van de lening en de financiële positie van de geldlener.

Een voorbeeld van deze problematiek vindt u in RBGEL:2015:6019.