Opgaaf lening eigen woning: formulier belastingdienst

Vanaf 2016 geeft u de gegevens van de lening eigen woning bij familie of bv op via de aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer lening eigen woning zelf doorgeven aan de belastingdienst?

Om voor hypotheekrenteaftrek eigen woning in aanmerking te komen moet u in sommige situaties zelf de lening doorgeven aan de belastingdienst.
Meestal doet de bank of een andere financiële instelling dit. Dit gebeurt niet als u bijvoorbeeld een lening afsluit bij een familielid, uw eigen bv of een niet in Nederland gevestigde bank. Dan moet u de gegevens over uw lening dus zelf aan de belastingdienst doorgeven.
LET WEL Het gaat om een nieuwe lening na 1 januari 2013 die u verplicht moet aflossen. Anders krijgt u geen renteaftrek en hoeft u dus niets te melden.
TIP Dit is dus niet nodig indien u een bestaande lening afgesloten voor 1 januari 2013 overbrengt naar een andere hypotheekverstrekker, familielid of BV.

De belastingdienst heeft voor de melding een formulier ontworpen Opgaaf lening eigen woning. Dit formulier kunt u met behulp van uw DigiD vinden, door in te loggen op de site van de belastingdienst.

U kunt dit formulier gebruiken in de volgende situaties:

  • een nieuwe lening doorgeven;
  • een wijziging doorgeven in rentepercentage, de aflossingstermijnen en de einddatum van de lening;
  • een lening intrekken;
  • gegevens van een eerder doorgegeven lening opvragen.

U hoeft niets te melden indien:

  • u geen renteaftrek op de lening hebt
  • de bank of andere financiële instelling de gegevens al verstrekt;
  • de lening voor een vakantiewoning is, want  dan heeft u geen renteaftrek;
  • de lening niet aan de voorwaarden voor renteaftrek voldoet, bijvoorbeeld niet binnen 30 jaar wordt afgelost;
  • de lening is afgelopen omdat deze geheel is afgelost.

LET WEL De nieuwe lening of de mutatie in de lening moet tijdig worden aangemeld, anders vervalt de hypotheekrenteaftrek. De nieuwe lening moet worden gemeld uiterlijk bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting dan wel uiterlijk 31 december volgend op het jaar van het afsluiten van de overeenkomst. Een wijziging in de lening moet uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar van de wijziging worden gemeld bij de belastingdienst. Anders vervalt de aftrek.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.