Ontslag bij veel ziekteverzuim

Sinds 1 juli 2015 loopt de route voor een ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim via de kantonrechter,
zie
Personeel ontslaan.
Daarvoor heeft de werkgever een deskundigenoordeel van UWV nodig.

Op zich is veelvuldig ziekteverzuim geen reden voor ontslag. Maar wanneer de gevolgen van het veelvuldig ziekteverzuim te ernstig zijn voor het bedrijf kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarbij heeft de werkgever een deskundigenoordeel van het UWV nodig. Zo’n deskundigenoordeel is kosteloos en kan bij het UWV worden aangevraagd.

Benodigde gegevens voor aanvraag deskundigenoordeel

• het ziekteverzuim van de werknemer tijdens de afgelopen 3 jaar;
• de adviezen van de arbodienst over het ziekteverzuim;
• de maatregelen die de werkgever heeft genomen om het ziekteverzuim te verminderen;
• een toelichting waarom deze situatie naar verwachting langer dan 26 weken duurt;
• een uitleg waarom het niet mogelijk is om het werk aan te passen. Of waarom het niet mogelijk is om de werknemer te herplaatsen in een andere functie, waardoor het veelvuldig ziekteverzuim binnen een periode van 26 weken zal verminderen.

NB: raadpleeg zo nodig een deskundige op het gebied van ontslagrecht.