Onterechte incasso vermijden!

Indien achteraf blijkt dat een Europese incasso niet terecht is, loopt u risico op een fikse boete. De banken rekenen daarvoor met ingang van 2014 € 55,00 tot € 60,00.
Zie ook Het nieuwe incasseren.

Onterechte incasso en gevolgen

Bij een onterechte incasso heeft u een bedrag geïncasseerd, zonder dat de betaler een geldige machtiging heeft afgegeven. De betaler kan tot 13 maanden na de datum van incasso een dergelijke melding doen. Blijkt dit terecht, dan krijgt de betaler zijn geld terug en de incassant krijgt van de bank de boete.

Een onterechte incasso of een storno ontslaat de klant niet van zijn verplichting om te betalen, indien alleen de manier waarop dat gebeurde onterecht was.

Machtigingenadministratie

De administratie van de machtigingen is daarom heel belangrijk. Uw incassanten-ID en het unieke kenmerk van de machtigingen moet u daarin vastleggen. U moet de papieren of digitale versie van de originele machtiging minstens 14 maanden bewaren (na beëindiging).
LET OP Alleen ondertekende machtigingen zijn geldig. Er kan niet volstaan worden met het aanvinken van een machtiging op internet. Op termijn komt er wel een e-mandate.