Onjuiste facturen, dan geen btw aftrek!!

De Rechtbank Den Haag is van oordeel dat een BTW-naheffingsaanslag terecht is opgelegd, omdat namen, adressen en BTW-identificatienummers van de leveranciers niet of onjuist stonden vermeld op de facturen.

Aan een BV is een BTW-naheffingsaanslag opgelegd inzake BTW die aan haar rekening is gebracht, maar niet is voldaan door de leverende BTW-ondernemers. Is deze naheffingsaanslag terecht of is het recht op verdediging geschonden.

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd, omdat de betreffende facturen niet voldoen aan de wettelijke eisen. Namen, adressen en BTW‑identificatienummers van de leveranciers staan daarop niet of onjuist vermeld op de factuur. Hierbij is geen sprake van een te verwaarlozen vergissing die geen ruimte laat voor misverstand omtrent de identiteit van de ondernemer. De Rechtbank Den Haag acht het recht op verdediging niet geschonden, omdat de naheffingsaanslagen zijn opgelegd in februari 2012 en de BV, door eerder afgelegde bedrijfsbezoeken, al in oktober 2011 wist of redelijkerwijs kon weten dat en waarom dit zou gebeuren.

Eens te meer reden om geen inkoopfacturen te accepteren die niet aan de wettelijke eisen voldoet. Bovendien controleer bij twijfel altijd of het omzetbelastingnummer een bestaand nummer is. Zie voor de wettelijke eisen onze website : Gewijzigde regels voor facturering per 1 januari 2013

Uitspraak Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2013:6655