Onderscheid eindheffingsloon en vrije ruimte

Het onderscheid tussen eindheffingsloon en vrije ruimte is niet altijd helder.

Hoofdregel bij de werkkostenregeling (WKR) is, dat in beginsel alle vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers belast zijn.

  1. Dit kunt u “voorkomen” door de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan te wijzen als eindheffingsloon. Deze aanwijzing moet vooraf gebeuren en moet blijken uit de administratie.
  2. Vervolgens hoef je daarover geen eindheffingsloon te betalen als er sprake is van gerichte vrijstellingen of nihilwaardering.
  3. Voor het resterende deel van het eindheffingsloon hoeft u geen eindheffing te betalen voor zover dat in de vrije ruimte valt.
  4. De eindheffing bedraagt 80%.