Onderneming starten?

Als u een onderneming begint, dan maakt u eerst een ondernemingsplan.
U kiest daarbij voor uw onderneming een passende rechtsvorm.
Voor de keuzecriteria daarbij, zie Keuzecriteria voor het oprichten van een eenmanszaak/vennootschap onder firma of een BV.

Fiscale maatregelen

Uw keuze wordt onder andere bepaald door fiscale maatregelen, waarvan u als ondernemer kunt profiteren.
Hierna daarom een paar belangrijke fiscale links inzake uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap onder firma). De investeringsregelingen gelden meestal ook voor Uw BV.

Ondernemersaftrek en MKB vrijstelling            Urencriterium
Investeringsregelingen en investeringssubsidies

Een onderdeel van de ondernemersaftrek betreft de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Deze bedraagt onder voorwaarden € 12.310 (2013). Over dit deel van de winst uit onderneming betaalt u dus geen inkomstenbelasting.
Daarbij is er nog de mogelijkheid voor andere kosten in het kader van de Research & Development een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting te realiseren.
Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar onze link inzake de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA).

Werkt u als freelancer of zelfstandige zonder personeel, dan kan uw opdrachtgever om een Verklaring ArbeidsRelatie(VAR) vragen. Deze kunt u digitaal bij de belastingdienst aanvragen. U moet daarvoor wel een DIGID-inlogcode hebben. De aanvraag voor het nieuwe jaar kan na 1 september van het lopende jaar. De webmodule waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer zelf de beoordeling van de VAR kunnen doen wordt niet eerder verwacht dan begin 2015.