Ondernemerskredietdesk bundelt kredietvragen

Financiering vinden is voor veel ondernemers nog altijd lastig. Steeds vaker zal de oplossing liggen in een combinatie van verschillende financieringsvormen.

Om al die vormen voor ondernemers inzichtelijk en toegankelijk te maken, hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB in juni de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD) gelanceerd. Ook de alternatieve financiers (zoals crowdfunding, kredietunies, Qredits, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, mkb-fondsen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen) zijn daarop aangesloten.

Er zijn met aanbieders afspraken gemaakt over doorverwijzing en hoe ondernemers geholpen worden.

Doel van het online platform is uit te groeien tot een ‘financiële ANWB’ voor ondernemers, om hen bekend te maken met het snel veranderende financieringslandschap en het netwerk aan hulp, financiers en financiële dienstverlening voor hen te ontsluiten. Ook biedt de site een financieringswijzer die de ondernemer op weg helpt naar de juiste financieringsvorm(en).

Lees meer in Kredietverlening c.q. financiering