Onderhandelingen CAO Jeugdzorg moeizaam

Cao Jeugdzorg
De onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg worden vervolgd op 7 en 15 mei 2014.
Tijdens de onderhandelingen over de Cao Jeugdzorg op 22 april 2014 is de input van leden over wachtgeld en salaris aan de orde gekomen. De leden werden begin april uitgebreid geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen en uitgenodigd te reageren.
Voor meer informatie hierover, zie  Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg