Omzetbelasting

HIER KUNT U HET BTW-NUMMER CONTROLEREN.
LET OP
Druk de verificatie af en neem deze op in uw administratie.

Zie ook Omzetbelasting – recent nieuws

Facturen moeten voor de omzetbelasting voldoen aan de zogenaamde Factuurvereisten.

Ondernemers zijn niet verplicht hun btw-nummer op hun website te zetten. Vooral bij internetbedrijven was dat nogal eens de vraag. Daar is nu duidelijkheid over gekomen, zie ons bericht BTW-nummer op uw website?

Voor webshops en de omzetbelasting over verkopen naar het buitenland, zie Webwinkel en afstandsverkopen.

Maart 2013 Besluit staatssecretaris inzake Commissarisbeloning en omzetbelasting.

Subsidies kunnen btw belast zijn of niet btw-belast, zie Subsidies belast met btw?

De btw-vrijstelling voor verzekeringen is beperkt, zie Verzekeringen.

Voor bepaalde sectoren in Nederland gelden de zogenaamde BTW verleggingsregelingen, waar u zich verplicht aan moet houden.
Voor elektronica, dus ook mobiele telefoons geldt een verplichte tijdelijke verleggingsregeling BTW verleggingsregeling op electronica etc. Deze verlegging geldt bij leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers vanaf 10.000 euro per soort goed en per levering.

BTW en auto van de zaak en zakelijk reizen met privé-auto, zie Auto van de zaak.

Over doorberekende reiskosten berekent u gewoon omzetbelasting Omzetbelasting en reiskosten.

Bij de export van goederen moet u aan het volgende denken Omzetbelasting en export van goederen.

Voor de vereenvoudigde ABC-levering zie Vereenvoudigde ABC-levering.

Bij representatiekosten, relatiegeschenken en ander beloningen in natura heeft u te maken met beperkingen in de vooraftrek Omzetbelasting en representatie, relatiegeschenken en andere giften in natura.

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 omzetbelasting betalen dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Kleine OndernemersRegeling (KOR).
Voor de wijzigingen in 2013 zie ons bericht Wijzigingen in de KOR 2013.

Voor de fiscale eenheid in de omzetbelasting zie Eerder fiscale eenheid voor de btw!

Als uw onderneming goederen vervaardigt of goederen laat vervaardigen, waarbij u zelf bijvoorbeeld grond, een leeg kantoorpand of personeel ter beschikking stelt, kunt u te maken krijgen met de integratieheffing, zie Integratieheffing. LET OP Per 1 januari 2014 is de integratieheffing vervallen.

Voor de plaats van de dienst zie Omzetbelasting en plaats van de dienst.

Voor de omzetbelasting in de gezondheidszorg zie Fiscaliteiten gezondheidszorg.

Voor de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting, zie Onderwijsvrijstelling.

Voor een aantal leveringen en diensten geldt het 6% tarief voor de omzetbelasting, zie Omzetbelasting 6% tarief.

Inkopen van gebruikte goederen door ondernemers van niet-ondernemers vallen onder de Margeregeling.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.