Omzetbelasting en zakelijk gebruik privéauto

Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort of gebruikt een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden?
Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek mogelijk. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

LET OP Het gaat om btw over onderhoud en gebruik van de auto, dus niet over de aanschaf.

LET OP Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

Kilometeradministratie

Houdt u een sluitende kilometeradministratie bij? Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kunt u berekenen of dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet. Hoe u met die gegevens de aftrekbare btw berekent, leest u bij Voorbeeld zakelijk gebruik privéauto met kilometeradministratie.

Hebt u geen kilometeradministratie? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook zakelijk, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 675 = € 337. U hebt in zo’n geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U betaalt de btw bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Geen kilometeradministratie

Hebt u geen kilometeradministratie? Dan mag u alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook zakelijk, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x € 45.000 = € 675 btw betalen.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 675 = € 337. U hebt in zo’n geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U betaalt de btw bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Voorbeeld zakelijk gebruik privéauto met kilometeradministratie

U hebt een accountants- en advieskantoor. U hebt uw auto gerekend tot uw privévermogen, maar gebruikt deze ook zakelijk. De kosten van het gebruik en onderhoud zijn in 2013:

Soort kosten Bedrag (€)
verzekeringspremie 400
motorrijtuigenbelasting 350
brandstof 4.000 (btw 840)
onderhoud 500 (btw 105)

U houdt een sluitende kilometeradministratie bij, waaruit blijkt dat u 60.000 kilometer rijdt in 2013, waarvan 45.000 kilometer zakelijk.

In 2013 kunt aan btw aftrekken: € 709 (€ 945 x 45.000/60.000).

Gebruik auto voor belaste en vrijgestelde omzet

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan moet u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het aftrekbare bedrag 50% van € 709 = € 355.

Lees meer in Auto van de zaak.