Omzetbelasting en digitale diensten particulieren

Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar die particulier woont.
Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert, moet registreren, wordt de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Hiermee kunt u de btw over de aan particulieren geleverde diensten aangeven via 1 lidstaat van de EU.

LET OP Digitale diensten aan ondernemers worden belast in het EU-land waar de afnemer is gevestigd; dus ICP.

Tot 1 januari 2015 werden digitale diensten aan particulieren belast op de plaats waar de onderneming is gevestigd. Dat is het “lidstaat van verbruik”.

Voorbeelden van digitale diensten

 • Elektronische diensten.

Dit zijn diensten over het internet of een digitaal netwerk. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd.

Voorbeelden: onlineverkeersinformatie en -weerberichten, onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.

 • Telecommunicatiediensten.

Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij behoren ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst.

Voorbeelden: telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.

 • Radio- en televisieomroepdiensten.

Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Plaatsbepaling van digitale diensten aan particulieren

In beginsel het land waar de klant woont. Dat bepaald u op basis van:

 • de fysieke locatie
  Dit geldt als u de dienst levert op een bepaalde locatie zoals een WiFi-hotspot, telefooncel, internetcafé, restaurant of hotellobby.
 • de plaats van vertrek van het personenvervoer
  Dit geldt als u de dienst levert aan boord van een schip, vliegtuig of trein, bij personenvervoer binnen de EU.
 • de plaats waar de vaste lijn van de particulier is geïnstalleerd
  Dit geldt als u de dienst via een vaste lijn levert.
 • de landencode van de simkaart van de particulier
  Dit geldt als u de dienst via een mobiele telefoon levert.
 • de plek waar de decoder is, of de plaats waar de viewing card naar toe is gestuurd
  Dit geldt als voor de dienst een decoder of viewing card is vereist.

Om uw administratieve lasten te beperken kunt u bovenstaande richtlijnen toepassen, zonder dat u andere informatie bij uw klant hoeft op te vragen.

Afwijken van deze richtlijnen

Als u wilt afwijken van deze richtlijnen, dan kunt u de plaats waar uw klant woont zelf bepalen. U hebt hiervoor dan 3 niet-tegenstrijdige bewijsmiddelen nodig, zoals het factuuradres, bankgegevens, het internetprotocoladres (IP-adres) of andere zakelijke gegevens. Als u andere digitale diensten levert dan die hierboven worden genoemd, hebt u 2 niet-tegenstrijdige zakelijke bewijsmiddelen nodig om de plaats waar uw klant woont vast te stellen.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of mobiel op 0651 18 0652 of bereiken per email info@adfinadvies.nl