Omvang rechtspersoon en jaarrekeningregime

Onder andere de omvang van de rechtspersoon bepaalt onder welk jaarrekeningregime de BV valt.
Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet heeft ook invloed op het Besluit modellen jaarrekening (Bmjr). Dus de omvang van de BV bepaalt welk model moet worden gebruikt voor de presentatie van de jaarrekening. De richtlijn geldt vanaf het boekjaar 2016, maar mag ook op 2015 worden toegepast.

Indeling rechtspersonen naar omvang van de onderneming

BV Netto-omzet in
Totaal activa in
Aantal werknemers
Micro < 700.000 < 350.000 < 10
Klein < 12 mln. < 6 mln. < 50
Middelgroot < 40 mln. < 20 mln. < 250
Groot > 40 mln. > 20 mln. > 250

De BV valt in een bepaalde bedrijfsgrootte indien twee achtereenvolgende boekjaren, minimaal aan twee van de drie criteria wordt voldaan.

Modelschema’s jaarrekening B.V.

Balans Modelschema’s W&V Modelschema’s
Klein C of D I of J
Middelgroot A of B E of F
Groot A of B E of F
Vervallen zijn G + H

De keuze van het model hangt ook af van de gewenste presentatie en het type bedrijf.

Belangrijkste wijzigingen

  1. Onderzoekskosten mogen niet meer geactiveerd worden. De immateriële vaste actiefpost heet daarom “kosten van ontwikkeling”.
  2. Goodwill moet worden geactiveerd en afgeschreven in maximaal 10 jaar.
  3. Buitengewone baten en lasten etc. zij vervallen.