NOW 2.0 voor juni-september 2020

Vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk om NOW 2.0 aan te vragen.
De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers die te maken hebben met omzetverlies.
Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Periode van aanvraag

Met de aanvraag voor NOW 2.0 vraag je een tegemoetkoming in de loonkosten aan over de periode juni tot en met september 2020; 4 maanden dus. De forfaitaire opslag gaat van 30% naar 40%.
Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na aanvraag de eerste termijn van het voorschot te betalen.
De aanvraag moet dan wel volledig zijn.

Nieuwe plichten in NOW 2.0

Er zijn een aantal plichten bijgekomen in NOW 2.0, namelijk:

 • Je mag geen winstuitkering en bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur en directie. Ook koop je geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 euro of meer is.
  Bij een aanvraag op werkmaatschappij-niveau, mag ook geen winstuitkering en bonussen aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is worden uitgekeerd.
  Dit geldt ook als het voorschot lager is dan € 100.000 euro of de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000.
 • Je moet werknemers stimuleren om zich bij of om te scholen.
  Zo kunnen ze zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen.

Ontslag

Als u van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan gebeurt het volgende:

 • Het UWV neemt 100 procent van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. Dit wordt vermenigvuldigd met 3 (in plaats van 4).
 • Dit bedrag trekt het UWV af van de definitieve tegemoetkoming die de klant zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.

Berekening

De berekening is ook veranderd:

 • Het percentage omzetverlies wordt berekend over 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Dit percentage moet zo precies mogelijk ingeschat worden.
  Zo kunt u voorkomen dat een te hoog bedrag wordt ontvangen, dat later moet worden terugbetaald.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%.
  Dit is ook om andere kosten dan loonkosten te compenseren.
 • Er wordt uitgegaan van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover het UWV loongegevens heeft.

Let op: openbaar

Bij het aanvragen van NOW,  gaat de organisatie ermee akkoord dat de bedrijfsnaam, vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals adres, worden niet openbaar gemaakt.
Vanaf eind juni 2020 zal UWV dit op de website plaatsen. Dit geldt ook als in de eerste periode NOW is aangevraagd.