Normbedrag maaltijden 2016

Voor 2016 is het normbedrag voor maaltijden in een bedrijfskantine € 3,25 (was € 3,20). Het fiscale verschil tussen ontbijt, koffiemaaltijd of diner is ondertussen afgeschaft.
De hoofdregel is dat de werknemers de waarde in het economisch verkeer voor de lunch betalen, of de lagere forfaitaire waarde.

De lagere forfaitaire waarde moet u tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. Het maakt niet uit of het gaat om een ontbijt, lunch of diner.
Als de werkgever de maaltijden onderbrengt in de vrije ruimte, hoeven de maaltijden niet per werknemer te worden geadministreerd. Het is voldoende om de maaltijden van alle werknemers bij elkaar op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het normbedrag.De eventuele eigen bijdrage van de werknemers komt in mindering op het normbedrag. Het totale bedrag mag daardoor niet negatief worden.

TIP Een kop soep is geen maaltijd.
TIP Een enkele kroket is geen maaltijd.