Noodzakelijkheidscriterium in de WKR

In de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2015 een noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur opgenomen.

Dergelijke voorzieningen moeten naar het redelijke oordeel van de inhoudingsplichtige noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
Noodzakelijk wordt in dit verband uitgelegd als “zonder meer nodig”.
Zonder meer nodig betekent dat zonder de voorziening de dienstbetrekking niet goed kan worden uitgeoefend en impliceert dat de voorziening in ieder geval daadwerkelijk bij de uitoefening van de dienstbetrekking gebruikt wordt. De omvang of de intensiteit van dat gebruik is op zichzelf beschouwd niet doorslaggevend.

LET OP Kosten die alleen maar bijdragen aan een goede uitoefening van de dienstbetrekking zijn niet per definitie “noodzakelijk”.

Lees meer: Veranderingen in werkkostenregeling 2015.