Branches

A. Flipse, directeur van Adfin Advies heeft jarenlange ervaring in accountantscontroles en administratieve dienstverlening bij de overheid en in de non-profit. Hij richt zich daarbij vooral op zorginstellingen en maatschappelijke dienstverlening. Tevens heeft hij ervaring op het gebied van diverse overheidsadministraties.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  1. Opstellen begroting.
  2. Ontwikkelen en verzorgen managementinformatie in nauw overleg met de vakafdelingen.
  3. Opmaken jaarrekening conform bijvoorbeeld de WTZi.
  4. Adviseren en ondersteunen directie.
  5. Voorbereiden dossiers ten behoeve van de interim-controle en de jaarrekeningcontrole door de controlerend accountant.

Onze dienstverlening richt zich op de Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg en Maatschappelijke dienstverlening.