Non-profit diensten

A. Flipse heeft jarenlange ervaring in accountantscontroles en administratieve dienstverlening bij de overheid en in de non-profit. Hij richt zich daarbij vooral op zorginstellingen en maatschappelijke dienstverlening. Tevens heeft hij ervaring op het gebied van diverse overheidsadministraties.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  1. Opstellen begroting.
  2. Ontwikkelen en verzorgen managementinformatie in nauw overleg met de vakafdelingen.
  3. Opmaken jaarrekening conform bijvoorbeeld de WTZi.
  4. Adviseren en ondersteunen Raad van Bestuur/directie.
  5. Voorbereiden dossiers ten behoeve van de interim-controle en de jaarrekeningcontrole door de controlerend accountant.

Verder kunnen wij de gehele salarisadministratie van instellingen en organisaties in onder meer de Gezondheidszorg, Maatschappelijke dienstverlening en Kinderopvang verzorgen.

Voor onze dienstverlening en relevante non-profit activiteiten zie Branches op deze website.