Nog 14 dagen voor eerste stappen uitfasering Pensioen Eigen Beheer

U heeft nog tot 1 juli 2017 voor de eerste stappen in verband met uitfasering Pensioen Eigen Beheer.

Op 30 juni 2017 loopt de coulanceperiode voor de uitfasering van Pensioen Eigen Beheer af.
Welke stappen moeten in ieder geval vóór 1 juli 2017 zijn genomen?

  • De dga en de bv moeten afspreken dat de huidige opbouw van het Pensioen Eigen Beheer (PEB) per 1 juli 2017 stopt. Om de afspraak tussen de dga en de bv te bekrachtigen is het nodig om de algemene vergadering van aandeelhouders bij elkaar te roepen. De tussen de dga en bv gemaakte afspraak om de pensioenopbouw stop te zetten en het besluit van de algemene vergadering kunt u als addendum bij de pensioenbrief voegen.
  • Als een dga een elders verzekerd pensioen heeft en dit wil terughalen naar het PEB moet het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 door de verzekeraar zijn ontvangen. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.

Let op De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft dus niet voor het einde van de coulanceperiode te zijn genomen. De dga heeft hiervoor nog tot en met 31 december 2019 – in overleg met zijn adviseur – de tijd.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners/Forum Salaris