Nieuws

Overzicht u-rendementen en marktrenten

Zie hiervoor Overzicht per 20 mei 2020.

Lees verder →

Coronareserve vormen

Een onderdeel van de doorgevoerde COVID 19-steunmaatregelen betreft de invoering van de fiscale coronareserve.Deze reserve maakt het mogelijk om een verwacht verlies over 2020 alvast te verrekenen in 2019. Bij het vormen van een coronareserve wordt in 2019 ten laste van de winst een reserve gevormd over het te verwachten verlies over 2020.Het voordeel van […]

Lees verder →

Kredietmogelijkheid voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is het momenteel heel lastig om financiële steun te verkrijgen.Daarom heeft de overheid de Kleine Krediet Corona (KKC) voor hen ingesteld.De overheid staat hierbij voor 95% garant voor een overbruggingskrediet voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). Voor wie? Ondernemers met een omzet vanaf € […]

Lees verder →

Overbruggingskrediet voor groeibedrijven

Vanaf 29 april 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is specifiek bedoeld voor groeibedrijven, zoals start-ups, scale-ups, innovatieve mkb’ers en mkb’ers zonder kredietrelatie bij een bank. De leningen die […]

Lees verder →

Borgstelling MKB-krediet verruimd

Ondernemers met te weinig onderpand om geld te lenen, kunnen in verband met de coronacrisis verruimd gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).Daardoor komen ondernemers eerder in aanmerking voor een lening bij financiers, waaronder banken. De omvang van het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van de financiering. Deze regeling is toepasbaar op overbruggingsfinanciering. De […]

Lees verder →

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege Corona

De rijksoverheid heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om ondernemers in de coronatijd te steunen.Deze maatregelen geven ondernemers meer financiële ruimte, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Een verlaging van het gebruikelijk loon dga bij omzetdaling Voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn BV geldt er een fiscale verplichting om ten minste een […]

Lees verder →

TOGS ook voor nieuwe beroepsgroepen

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is uitgebreid voor meer beroepsgroepen. Ook zijn de voorwaarden voor een aantal bestaande sectoren aangevuld. De regeling staat nu ook open voor ondernemers in diverse contactberoepen (bijv. tattooshops), kleine mkb-winkeliers in de food, toeleveranciers (onder andere groothandel) en dienstverlening (zoals taxibedrijven). Agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun […]

Lees verder →

Melding betalingsonmacht tijdelijk niet vereist

Als uw BV de belastingen en premies niet kan betalen, kunt u als bestuurder van de BV in privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde belastingschulden en premies. Het gaat hierbij onder andere om de:  loonheffingen; btw; vennootschapsbelasting; premies bedrijfspensioenfonds. Om deze privéaansprakelijkheid te voorkomen, moet de BV tijdig melding maken van het feit dat […]

Lees verder →

Vastgestelde SBI-codes TOGS

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de onderstaande SBI-codes. Voor de vastgestelde SBI-codes zie het RVO. De onderneming moet al opgericht zijn en al op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in […]

Lees verder →

Online uitstel van betaling belastingen

Als u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Dit kunt u nu ook online doen. Drie maanden uitstel U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor de periode van drie maanden.U […]

Lees verder →