Nieuws

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor dienstreizen zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO Rijk vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2023. De verblijfskostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. Deze bedragen gelden voor ambtenaren op dienstreis.U kunt dezelfde bedragen gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op […]

Lees verder →

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 in 2023 per maaltijd. Voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, kunt u, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven van € 2 in […]

Lees verder →

Broodfonds

Bij een broodfonds leggen de deelnemende ondernemers maandelijks een bedrag in.Daarnaast betaalt de deelnemer eenmalig inschrijfkosten en een maandelijkse contributie. Als een ondernemer ziek wordt, krijgt deze – over het algemeen na een wachttijd van een maand – gedurende maximaal twee jaar schenkingen van de andere aangesloten ondernemers. Het bedrag van de schenking is afhankelijk […]

Lees verder →

Gebruikelijk loon 2023

Voor 2023 zijn er een paar wijzigingen voor het gebruikelijk loon van de directeur grootaandeelhouder. Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de DGA bedraagt vanaf 2023 € 51.000.Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Voor de DGA is het dus verstandig om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast. Het gebruikelijk loon […]

Lees verder →

Wettelijk minimumloon januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 10,15 procent. In onderstaande tabel ziet u de minimumlonen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe die zich verhouden ten opzichte van 2022. Aantal uren 1-7-2022           1-1-2023      Stijging Maandloon       € 1.756,20        € 1.934,40        10,15 % Bij 36 uur          €      11,26        €      12,40        10,15 % Bij 38 […]

Lees verder →

Doelmatigheidsmarge DGA-loon afgeschaft

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. In de Voorjaarsnota staat dat deze omlaag gaat van 25% naar 15%. Dit wordt verder doorgezet door het helemaal af te schaffen.  Door […]

Lees verder →

Belastingschijven 2023 box 3, spaarvariant

Vermogensbelasting over privévermogen. Het belastingtarief is 32% Er geldt per persoon een vrijstelling van € 57.000. Forfaitaire spaarvariant Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per ‘soort vermogen’ belast met onderstaande forfaitaire tarieven.Let op: de definitieve forfaitaire tarieven worden pas in december van het jaar zelf bepaald.   Forfaitair Rendement Effectieve belasting Sparen 0,01% 0,0032% […]

Lees verder →

Belastingschijven 2023 box 1

De belastingschijven 2023 worden als volgt: Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.   Belastbaar inkomen     Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing overtotaal schijven 1 € 1 € 73.031 36,93% € 26.970 2 € 73.032 – 49,50% – Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren […]

Lees verder →

Vrijstelling BPM bestelauto vervalt per 2025

Het kabinet gaat per 2025 een aanschafbelasting (bpm) innen op bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet verwacht met de maatregel in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en de elektrificatie van de bestelauto’s te versnellen. Door de maatregel wordt een nieuwe diesel bestelauto gemiddeld 11.000 euro duurder. Ook is een verhoging van de motorrijtuigenbelasting […]

Lees verder →

VPB tarief 2023 wijzigt

Vanaf 2023 gaat het lage VPB-tarief van 15% naar 19%. Het lage tarief geldt voor een winst tot € 200.000 en dat was € 395.000.Het hoge tarief was in 2022 al verhoogd van 25% naar 25,8%. 2020 2021 2022 2023 Laag tarief 16,5% 15% 15% 19% Winstgrens € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000 Hoog tarief 25% 25% […]

Lees verder →