Nieuws

Geldig btw-nummer bij buitenlandse transacties

In het kader van de strijd tegen internationale btw-fraude wordt per 1 januari 2020 de eis aangescherpt, dat u op het moment van transactie de beschikking moet hebben over een geldig btw-nummer van de afnemer. Of het nummer geldig is, kunt u controleren op http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl Wij adviseren u daarom, om de geldigheid te controleren en […]

Lees verder →

Wijziging aangifte inkomstenbelasting

De wijziging van een reeds gedane aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst vanaf 1 oktober 2019 niet meer behandeld als een bezwaar(schrift). De aangepaste aangifte kan gewoon opnieuw worden ingediend. Vanaf 1 oktober behandelt de belastingdienst deze als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat geldt ook bij een ambtshalve aanslag. Wordt het verzoek afgewezen, dan […]

Lees verder →

Kerstpakket en omzetbelasting

Alleen als u op jaarbasis voor minder dan € 227 per werknemer verstrekt, dan is de omzetbelasting ook op kerstpakketten als voorbelasting aftrekbaar. Daaronder valt ook de omzetbelasting op bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie of de kosten van eten en drinken voor het personeel. Komt u boven de € 227 per werknemer uit, […]

Lees verder →

Nieuwe btw-nummers per 1 januari 2020

Om fraude tegen te gaan, krijgen alle ondernemers met een eenmanszaak per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Hierin is niet langer het BSN van de ondernemer verwerkt.Bij andere rechtsvormen, zoals een BV of een vennootschap onder firma, is aanpassing van het btw-nummer niet noodzakelijk omdat daarin niet het BSN van de eigenaar (of eigenaren) is verwerkt.Als […]

Lees verder →

Kort telefonisch uitstel

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschuld te betalen, kunt u telefonisch uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst voor maximaal 4 maanden. Dat kan alleen voor een aanslag die u reeds heeft ontvangen. U ontvangt dan binnen tien werkdagen een schriftelijke bevestiging. Benodigde stukken het aanslagnummer van de naheffingsaanslag; het verschuldigde […]

Lees verder →

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Tot nu toe kan de Belastingdienst alleen ingrijpen indien u als kwaadwillende wordt aangemerkt.De Belastingdienst kan dan bewijzen dat er een dienstbetrekking is tussen u en de zzp’er.Bovendien moet de schijnzelfstandigheid ‘evident’ en ‘opzettelijk’ zijn.Het kan gaan om een echte dienstbetrekking, met de elementen loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkgeversgezag. Ook een fictieve dienstbetrekking valt hier […]

Lees verder →

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland

Het huidige stelsel voor de heffing van btw is fraudegevoelig. Eind 2018 heeft de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn gepubliceerd om btw-fraude te bestrijden.Deze gaat over de verkopen aan particulieren door niet-EU leveranciers via internetplatforms zoals Amazon en Zalando. De Richtlijn zal op 1 januari 2021 in werking treden. De Richtlijn bepaalt dat bij een […]

Lees verder →

Belastingplan 2020 Ondernemingen

Voor de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2020 zie bijgaande link van TEKZ Belastingadviseurs.

Lees verder →

Belastingplan 2020 diverse inkomstenbelasting

Het kabinet heeft in het belastingplan 2020 diverse maatregelen aangekondigd. Dat zijn onder andere: 1. Versneld invoeren tweeschijventarief inkomstenbelasting Het kabinet wil het tweeschijvenstelsel al invoeren per 1 januari 2020.In dat jaar geldt dan een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%.In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. Het toptarief blijft gelijk.De grenst […]

Lees verder →

Fiets van de zaak vanaf 2020

Werknemers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever hebben met ingang van 2020 te maken met nieuwe regelgeving met een fiscale bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Deze bijtelling geldt ook wanneer een werknemer de fiets van de zaak alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk. […]

Lees verder →