Nieuws

Belastingschijven 2022

De belastingschijven met de bijbehorende tarieven zijn voor 2022 als volgt: Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd IB Schijf 1: tot € 69.398 37,07 % IB Schijf 2: vanaf € 69.398 49,50 % Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946 IB Schijf 1: tot € 35.472 19,17 % IB […]

Lees verder →

Overzicht belastingmaatregelen coalitieakkoord

Woensdagmiddag werd het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. Hieronder een overzicht van de relevante ‘belasting passages’ uit het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord, genaamd ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt. Om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten, wordt […]

Lees verder →

Nieuwe coronasteun

De corona-steunmaatregelen voor ondernemers zijn weer geactiveerd. De belangrijkste maatregelen zijn de NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en betalingsuitstel. NOW Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december de NOW 5.0 aanvragen.Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen.Met deze regeling kunnen ze […]

Lees verder →

Hervatting coronasteun TVL Q4 2021

Bedrijven die getroffen worden door de recente coronamaatregelen, kunnen weer rekenen op overheidssteun vanaf het vierde kwartaal van 2021. Van VLN naar TVL We krijgen een nieuwe TVL periode: TVL Q4 2021 (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De aangekondigde regeling Vaste lasten voo Nachtsluiting (VLN) vervalt hierdoor. Voorwaarden TVL Q4 TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het […]

Lees verder →

Belastingplan 2022 voor ondernemers

Het Belastingplan 2022 geeft voornamelijk kleine wijzigingen.Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de MKB-ondernemer.  Zelfstandigenaftrek daalt verder In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Jaarlijks […]

Lees verder →

Accountants in tijdnood door loonsubsidieregeling NOW1

Accountants zijn druk met de controlewerkzaamheden voor coronasteunmaatregelen zoals de NOW1.Door de strenge eisen dreigt er voor veel ondernemers een financieel debacle. Accountantsverklaring Een accountantsverklaring is een vereiste wanneer een bedrijf meer dan 100.000 euro heeft ontvangen aan loonsubsidie (NOW1) vanwege corona. Accountants van Deloitte en PwC waarschuwen dat zij de vereiste goedkeurende verklaring niet […]

Lees verder →

TVL Q2 2021 25 juni open

Vrijdag 25 juni gaat de TVL Q2 2021 open. Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 8.00 uur open. U kunt aanvragen via www.rvo.nl/tvl. Deze regeling is ook voor ondernemers die tussen 16 maart en 30 juni 2020 zijn gestart met hun bedrijf, en voor de grote ondernemingen.Het maximum bedrag voor mkb’ers is € […]

Lees verder →

Wijziging WAB per 1 juli 2021

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. In artikel 7:628a, lid […]

Lees verder →

Samenloop TVL en NOW

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Lees verder →

Bijtelling meerdere auto’s vanaf 2022 aangepast

Op 18 maart 2021 meldde de Belastingdienst dat de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier moet worden berekend bij meer dan één auto van de zaak. Na diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022. Als een werkgever meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan een werknemer of […]

Lees verder →