Nieuws

Hogere vrije ruimte in 2020

Via de zogeheten ‘vrije ruimte’ van de fiscale werkkostenregeling (WKR) is het voor werkgevers mogelijk om onbelaste vergoedingen te verstrekken aan werknemers.De gebruikelijkheidstoets bepaalt wat wel en niet in de vrije ruimte mag worden ondergebracht. De vrije ruimte is vanwege de coronacrisis voor het jaar 2020 tijdelijk verhoogd.Hoe verhoudt de gebruikelijkheidstoets zich tot deze verhoging […]

Lees verder →

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Vanaf 25 november 2020 is het virtuele loket voor de aanvraag van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geopend voor extra financiële ondersteuning als gevolg van de Corona-crisis.De TVL is de opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19).De TVL wordt in het 4e kwartaal van 2020 opengesteld voor alle sectoren, behoudens krediet- en financiële […]

Lees verder →

Alsnog bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Heeft u nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan kunt u alsnog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden. Indien u voldoet aan de voorwaarden van het beleidsbesluit (Besluit van 29 september 2020, nr. 2020-19833, Staatscourant 50987), komt u daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden […]

Lees verder →

Stagiair en loonkostenvoordeel

Een betaalde stagiair kan ook een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden. De werkgever heeft dan recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Voorwaarden voor een doelgroepverklaring Het gaat vooral om:  oudere werknemers met een uitkering;  werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;  werknemers met een arbeidsbeperking.  werknemers die zijn hergeplaatst in een nieuwe of aangepaste functie als […]

Lees verder →

DGA-loon en spaargeld-BV

De werkzaamheden van de DGA voor de spaargeld-BV zullen zeer beperkt zijn. In art. 12a Wet LB 1964 staat een goedkeuring dat je geen gebruikelijk loon hoeft te verlonen, wanneer een reële vergoeding voor de werkzaamheden niet hoger dan € 5.000 zou zijn.Het aanhouden van een spaarrekening is bijzonder weinig werk.Je hoeft dus geen gebruikelijk […]

Lees verder →

Wat je met de ODV kunt doen

Veel DGA’s kozen er voor om hun pensioen in eigen beheer om te zetten in een zogenoemde oudedagsverplichting (hierna: ODV). Deze ODV’s staan dan nog steeds op de balans van hun BV. Dat is echter niet altijd gewenst. In sommige gevallen kan de ODV worden afgestort in een lijfrente. Algemeen De ODV keert in de […]

Lees verder →

Zaken doen buiten de EU

Als u als BTW ondernemer zaken doet met ondernemers buiten de EU, dan heeft u een EORI-nummer nodig.Dit geldt dus ook voor het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020. Het EORI-nummer hebt u nodig om zaken met de douane te kunnen regelen, bijvoorbeeld bij de invoer van goederen uit het VK naar Nederland. Aanvraag U […]

Lees verder →

Belastingplan wijzigingen in de btw

In het belastingplan zijn twee voorgenomen wijzigingen benoemd. E-commerce Momenteel moet er per lidstaat een bepaalde omzetgrens worden overschreden alvorens men geconfronteerd wordt met buitenlandse btw. Deze omzetgrenzen komen te vervallen.Een daaraan gekoppelde vereenvoudiging is dat het niet meer noodzakelijk zal zijn om in meerdere lidstaten een btw-nummer te hebben. Er kan elektronisch aangifte worden […]

Lees verder →

Actueel: regeling bijzonder uitstel van betaling

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021.Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om […]

Lees verder →

Belastingplan 2020 zelfstandigenaftrek

Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar € 250 lager.In 2028 gaat het bedrag dan nog eenmalig € 280 omlaag, zodat de € 5.000 bereikt is in 2028.  Jaar Zelfstandigenaftrek 2019 € 7.280 2020 € 7.030 2021 € 6.780 2022 € 6.530 2023 € 6.280 2024 € 6.030 2025 € 5.780 2026 € 5.530 2027 […]

Lees verder →