Nieuws

Belastingschijven 2020 AOW-ers

Hebt u vóór 2020 de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u in box 1 een lager tarief over de 1e belastingschijf, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. Tarieven box 1 (werk en woning) geboren vóór 1 januari 1946 Schijf Belastbaar inkomen Percentage 1 tot € 35.376 19,45% 2 vanaf € 35.376 tot € 68.508 37,35% 3 vanaf € 68.508 49,50% Tarieven […]

Lees verder →

Belastingschijven 2020

Lees verder →

Kennisdocument premiedifferentiatie vernieuwd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 december een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW vindt u een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Er […]

Lees verder →

Fiscale maatregelen 2020

Met ingang van 2020 verandert er weer een aantal belastingmaatregelen. Hierna in vogelvlucht een paar belastingmaatregelen. Van vier naar twee belastingschijven en kortingen omhoog Er zijn voortaan nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Schijf 2 en 3 hadden al hetzelfde tarief, dus er waren drie tarieven. Maar er blijven er nog maar twee […]

Lees verder →

Landbouwnormen 2019

In de ‘Landbouwnormen 2019: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ zijn een paar bedragen aangepast. Het gaat om de richtbedragen voor het eigen verbruik van energie en water in tabel 2.Deze bedragen stonden ten onrechte inclusief btw vermeld. In de nieuwe versie ziet u de juiste bedragen: Landbouwnormen 2019: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik.

Lees verder →

Afgifte btw-identificatienummer aan startende ondernemers kan in januari langer duren

Meldt u zich aan als nieuwe ondernemer? Dan krijgt u normaal gesproken binnen 2 weken een brief van de Belastingdienst ons met uw btw-identificatienummer (btw-id). In januari kan dit langer duren. Dit komt doordat het aantal aanmeldingen veel groter is dan gebruikelijk. Het btw-id vermeldt u op uw facturen en website. Zo maakt u zich bij zakenrelaties […]

Lees verder →

WAB: meer tijd voor aanpassen arbeidsovereenkomsten

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen 3 maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020. Dit schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor […]

Lees verder →

Aanvraag subsidie WBSO vereenvoudigd

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs bekendgemaakt dat de procedure voor het aanvragen van een subsidie op grond van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) met ingang van 2020 zal worden vereenvoudigd. Zo kunt u vanaf 2020 op vier momenten (nu drie) per jaar een aanvraag voor de afdrachtvermindering loonheffing indienen. Verder moet op dit moment de […]

Lees verder →

BTW aftrek herzien bij OVOB?

Onder de nieuwe KOR (OVOB) worden prestaties die volgens de normale btw-regels belast zijn, vrijgesteld van btw. En op het moment dat u uit de regeling stapt geldt het omgekeerde. Dus u kunt op een aantal momenten te maken krijgen met herziening van de btw, namelijk: bij het aanmelden van uw deelname aan de nieuwe KOR als […]

Lees verder →

OVOB en inkoop diensten uit buitenland

Een ondernemer die de nieuwe kleineondernemersregeling (OVOB) toepast is voor de regels voor de plaats van dienst nog steeds ondernemer. Als zo’n ondernemer een dienst afneemt van een ondernemer uit een ander EU-land en de dienst valt onder de B2B-hoofdregel, moet je de btw verleggen. De afnemer moet bij het regiokantoor om een incidentele aangifte verzoeken, om […]

Lees verder →