Nieuws

Besluit correctieverplichting geactualiseerd

In het besluit over correctieverplichtingen keurt de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst goed dat in bepaalde situaties geen correctieberichten loonheffingen ingediend hoeven te worden.De informatie in dit besluit is verduidelijkt en er zijn voorbeelden toegevoegd. Soms is het maken van correcties niet eenvoudig. Het kan dan gaan om zowel correcties op werknemersniveau als op collectief niveau. […]

Lees verder →

Vakantieauto en bijtelling (update 2 augustus 2021)

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan de werknemer. Of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode. Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is afhankelijk van de situatie. Hierbij kunnen de volgende situaties voorkomen: De werknemer heeft gedurende de vakantieperiode gelijktijdig 2 auto’s ter […]

Lees verder →

Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei 2022 is de nieuwe voorjaarsnota gepresenteerd. Naast de bijstelling van de begroting van 2022 worden ook de plannen voor 2023 en later hierin verwerkt.De voorjaarsnota lijkt qua impact steeds meer op Prinsjesdag. Een aantal ingrijpende plannen zijn dit keer voorgesteld om het begrotingstekort terug te dringen. Belangrijkste (fiscale) aandachtspunten Het heffingsvrij vermogen […]

Lees verder →

Nieuwe wetgeving voor werkgevers

In Europa geldt de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in Nederland is daarom een wetsvoorstel ingediend; de wet wijzigt met ingang van 1 augustus 2022. Hieronder volgen een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel.  Informatieplicht  Op dit moment bent u als werkgever al verplicht om bepaalde informatie te verstrekken aan uw (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld […]

Lees verder →

Vergoedingsrechten

Nominaliteitsleer per 1 januari 2012 vervangen door beleggingsleer. Vóór 2012: waardestijging en waarde daling niet verrekend bij vergoedingsvordering  Tot 1 januari 2012 was het nog zo dat als de ene echtgenoot privévermogen investeerde in een gemeenschapsgoed of investeerde in een privégoed van de andere echtgenoot, deze echtgenoot bij scheiding recht had op terugbetaling van het […]

Lees verder →

Nieuwe regels online verkopen

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het duidelijk zijn wat uw klant online verkoopt, wat de prijs is en welke leveringstermijn van toepassing is. De Kamer van Koophandel (KVK) stelt een checklist beschikbaar waar u kunt controleren aan welke wetten en regels […]

Lees verder →

Box 3 heffing 2025 en verder

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 wél een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de […]

Lees verder →

Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (o.a. 2020 en 2021). Dit heeft […]

Lees verder →

Opties voor rechtsherstel box 3 2017/2022

Het kabinet stelt daarom voor om mensen automatisch rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening. In de berekening wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Varianten Er zijn twee varianten voor het herstel uitgewerkt door de Staatssecretaris van Financiën Spaarvariant Bij de eerste variant zullen mensen met […]

Lees verder →

Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Nu heeft iedere ouder het recht om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. In beginsel is dit onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in werking en kunnen medewerkers voor 9 van de 26 weken een uitkering ontvangen van UWV. De hoogte van […]

Lees verder →