Nieuwe publicatievereisten ANBI instelling per 2014

Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI’s) diverse gegevens openbaar maken op internet.
Een ANBI instelling is een zogenaamde goede doeleninstelling. De giften aan die instelling zijn fiscaal aftrekbaar. Zie ook Stichtingen en Verenigingen.

Op de internetsite moeten de volgende gegevens staan:

 • Juridische naam en eventuele andere publieke namen.
 • Fiscaal nummer of het RSIN nummer.
 • Contactgegevens zoals postadres of bezoekadres.
 • De doelstellingen van de instelling.
 • De bestuurssamenstelling (functies) en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor ontheffing is verleend ten gevolge van een reëel veiligheidsrisico).
 • Het beleidsplan (hoofdlijnen).
 • Het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • Een verslag van de activiteiten in het verslagjaar.
 • Een financiële verantwoording, uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar.

LET OP Kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen behoeven pas in 2016 hieraan te voldoen, tenzij het juridisch een stichting of vereniging is, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie over ANBI-instellingen, zie ANBI-instellingen.

Beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben, dat inzicht geeft in de manier waarop de ANBI haar doelstelling(en) probeert te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn.
Het moet inzicht geven in:

 • het werk dat de instelling doet;
 • de manier waarop de instelling geld werft;
 • het beheer van het vermogen van de instelling;
 • de besteding van het vermogen van de instelling.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.