Nieuwe tekst controleverklaring

Het NBA-bestuur heeft op 7 oktober aangegeven de herziene standaard voor samenstellingsopdrachten op te willen nemen in de NV COS 2015. Bij deze standaard hoort een nieuwe voorbeeldtekst. De herziene Standaard 4410 gaat in op 1 januari 2016 waarbij eerdere toepassing wordt aanbevolen.

Samenstellingsverklaring

De herziene standaard is qua vereisten inhoudelijk vergelijkbaar met de huidige standaard.
Nieuw is dat de overeenstemming over de opdrachtvoorwaarden nu moet worden vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging of een andere schriftelijke overeenkomst. Een best practice die veel accountants toch al toepasten en nu dus verplicht is.
Vooral anders is de opbouw: er is gekozen voor het clarity formaat waarbij vereisten en toelichting uit elkaar zijn getrokken.
Ook is er aandacht voor de ethische en kwaliteitsregels met betrekking tot de opdracht. Daarmee is een zelfstandig leesbare standaard geworden, die recht doet aan een belangrijk product van de accountant.
Een standaard die duidelijk maakt wat er van een accountant verwacht mag worden bij een opdracht en waar hij ook op getoetst kan worden.

Nieuw ontwerp