Nieuwe regels afkoop klein pensioen

De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er straks voor kiezen om, in plaats van die kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht.

Dat betekent dat jouw opgebouwde pensioen automatisch naar je nieuwe pensioenuitvoerder gaat als je van baan bent gewisseld. Heb je na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan mag de oude pensioenuitvoerder jouw kleine pensioen alsnog afkopen. Maar alleen als jij het daarmee eens bent. De pensioenuitvoerder kan er ook voor kiezen om niet mee te doen. Dan blijft jouw kleine pensioen gewoon staan totdat jij de pensioendatum bereikt.

Heel kleine pensioenen vervallen

Er verandert nog iets. Heel kleine pensioenen, van minder dan 2 euro per jaar, vervallen als je stopt met deelnemen aan de regeling na 2018. Dat mag omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Vanaf 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders ervoor kiezen om ook al bestaande heel kleine pensioenen te laten vervallen. Als jouw pensioenuitvoerder hiervoor kiest, dan moet de pensioenuitvoerder je hierover wel informeren.

Wat kun je zelf doen?

  • Check op www.mijnpensioenoverzicht.nl of jij ergens (heel) kleine pensioenen hebt opgebouwd.
  • In sommige gevallen kun je waardeoverdracht aanvragen, zodat je pensioen kunt samenvoegen. Vraag bij jouw pensioenuitvoerder(s) om meer informatie.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via het contactformulier of 0800-5400 540 (gratis).