Nieuwe regeling buitenlandse belastingplicht

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige.

Woont u in het buitenland en hebt u inkomsten of bezittingen in Nederland? Dan bent u een buitenlandse belastingplichtige. Tot en met 2014 kon u er echter ook voor kiezen om behandeld te worden alsof u een binnenlands belastingplichtige was. U maakte dan gebruik van de zogenoemde keuzeregeling.
Op 1 januari 2015 vervalt deze keuzeregeling. Vanaf die datum geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen om als een binnenlands belastingplichtige behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Vanaf 2015 hebt u als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

90% eis

Deze eis wordt berekend door het in Nederland belaste inkomen te delen door het wereldinkomen.

Bij fiscale partners kan dat voor ieder afzonderlijk worden berekend en voor beide tezamen. Het kan dan zijn dat de één er wel voor in aanmerking komt en de ander niet of dat beide er gezamenlijk voor in aanmerking komen.

Bijvoorbeeld:
Heeft de ene partner in Nederland inkomen en kwalificeert deze zich als buitenlands belastingplichtige en de andere partner heeft alleen in het woonland inkomen, dan zijn beide geen fiscale partners. Staat de woning op beider naam (50%-50%), dan komt de hypotheekrenteaftrek slechts voor de helft in aanmerking.