Nieuwe pilot hypotheek voor flexwerkers

Er is weer een nieuwe pilot om flexwerkers en uitzendkrachten aan een hypotheek te helpen. Voor de vorige pilot zie Pilot hypotheek voor flexwerkers.

De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Obvion en Florius werken mee aan de pilot, die een half jaar zal duren.

Met behulp van een scan, die ontwikkeld is door arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group, kijken de partijen niet meer naar het arbeidsverleden, maar naar de kansen in de toekomst om genoeg inkomsten te verwerven.

Zzp’ers en mensen met tijdelijke contracten komen moeilijk aan een hypotheek vanwege hun onzekere inkomen. Tegelijkertijd neemt het aantal flexibele krachten op de arbeidsmarkt snel toe.

“Steeds meer jonge, goed opgeleide professionals vallen niet meer binnen de standaardkaders. Terwijl iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een goede klant is om een hypotheek aan te verstrekken.

De ontwikkelde arbeidsmarktscan onderzoekt de arbeidsmarktkansen van hypotheekaanvragers voor de komende vijf jaar. Ook wordt berekend hoe groot de kans is dat iemand gedurende die periode langdurig werkloos wordt.