Nieuwe pensioenregels per 2015

December 2013De staatssecretaris van Financiën en die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onlangs overeenstemming bereikt over de pensioenen. Het maximale opbouwpercentage van middelloonregelingen gaat naar 1,875%. Verder bouwen werknemers die meer dan € 100.000 verdienen, over het salaris boven dat bedrag straks geen pensioen meer op. De nieuwe pensioenregels moeten per 2015 ingaan.

Lagere premies door hervorming pensioenopbouw

Uiteindelijk is er een nieuw principeakkoord over de pensioenen bereikt. Staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben met de Tweede Kamer afgesproken om het wetsvoorstel op de volgende punten aan te passen:

  • Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen gaat per 2015 1,875% bedragen in plaats van de eerder voorgestelde 1,75%.
  • De Nederlandsche Bank gaat door middel van negen waarborgen  erop toezien dat de hervorming van de pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremies.
  • Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers en een regeling die pensioenvermogen buiten de bijstand houdt.
  • Vanaf 2014 gaat het kabinet in gesprek over de toekomst van het pensioenstelsel op de lange termijn. De SER gaat hierover advies geven.
  • Het kabinet gaat onderzoeken of het uitvoerbaar is om werknemers de mogelijkheid te geven om het werknemersdeel van hun pensioenpremie in te zetten voor aflossing van hun hypotheek.

Voor de oorspronkelijke plannen, zie Pensioenopbouw in 2014 en volgende jaren.

Pensioengevend inkomen aftoppen op € 100.000

In het wetsvoorstel blijft, dat er een maximum geldt voor het pensioengevend loon. Over het jaarloon boven de € 100.000 kunt u straks niet meer fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen. Hogere inkomens kunnen straks nog wel extra pensioen opbouwen via een lijfrente.
De excedentregeling – het voorstel om een vrijwillige spaarfaciliteit in te voeren die moet zorgen voor een extra opbouw van een bruto-uitkering van 0,1% van het inkomen per jaar – is niet langer opgenomen in het nieuwe pensioenakkoord. Daarnaast zal voor het bekostigen van de voorgestelde verruimingen de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden per 2015 pas gelden als de werknemer 56 jaar of ouder is. Dat is nu nog 50 jaar.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig over de mogelijkheden voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag en zo nodig schakelen wij onze pensioenadviseur in. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-616 7487 of mobiel op 0651  18 0652 of ons bereiken per email  info@adfinadvies.nl.