Nieuwe coronasteun

De corona-steunmaatregelen voor ondernemers zijn weer geactiveerd. De belangrijkste maatregelen zijn de NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en betalingsuitstel.

NOW

Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december de NOW 5.0 aanvragen.
Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen.
Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden.
De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0.
Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.
Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen.
Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen. kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5.0-subsidie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85 naar 100%.
Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel. 

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op 0,01%. Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%.
Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.