Andere berekening WW-uitkering

Sinds 1 juli 2015 is de berekening van de WW-uitkering gewijzigd.
Voor 1 juli 2015 was een WW-dagloon gebaseerd op het totaal verdiende loon in het jaar ervoor gedeeld door het aantal gewerkte dagen. De wijziging per 1 juli 2015 houdt in dat de deler altijd 261 dagen wordt.

Onder andere voor flexwerkers en seizoenarbeiders met een inkomen voor een half jaar betekent dit dat de WW-uitkering tot 50% lager kan uitvallen.