Nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013

Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden.
Ondernemers krijgen daardoor meer kans om overheidsopdrachten te verwerven. Vooral kleinere bedrijven hebben last van onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen. De aanbestedingswet past de Europese regels zo goed mogelijk toe op de Nederlandse situatie.

De overheid moet alle aanbestedingsopdrachten vooraf publiceren op www.tenderned.nl.
U kunt zich eenvoudig gratis digitaal inschrijven op de opdrachten.
U maakt een gratis bedrijfsdossier aan met referentieprojecten en financiële stukken.
TenderNed koppelt uw gegevens aan de criteria voor aanbesteding, zodat u alleen relevante publicaties ontvangt.
Als u zich heeft ingeschreven op een opdracht, krijgt u na afloop van de beoordelingstermijn bericht of u wel of niet mag meedoen.

De maatregelen uit de wet moeten leiden tot:

  • meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht;
  • minder administratieve lasten;
  • meer lijn in aanbestedingsprocedures;
  • betere naleving van de regels;
  • betere besteding van belastinggeld,
  • een eenvoudiger afhandeling van klachten.

De wet moet vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf betere kansen bieden op overheidsopdrachten.

Voor nadere informatie zie Aanbestedingsregels april 2013