Nieuw stimuleringsfonds ondernemend kapitaal

Middelgrote en kleine ondernemers met groeiambities kunnen vanaf begin volgend jaar een beroep doen op het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK). Voor kapitaal en ook voor kennis en contacten. Dat maakten de initiatiefnemers, waaronder een aantal vooraanstaande Nederlandse ondernemers, ING, Schiphol en FrieslandCampina, dinsdag bekend.

Innovatieve ondernemers met een sterk groeipotentieel komen in aanmerking voor kapitaal uit het nieuwe participatiefonds. „Dat moet helpen Nederland weer op een groeipad te krijgen waarbij nieuwe producten en nieuwe markten kunnen leiden tot nieuwe banen”, aldus ING-topman Jan Hommen.

De omvang van het fonds bedraagt nu al „enkele tientallen miljoenen”, zei een woordvoerder. Het is de bedoeling dat het verder aangroeit tot minstens 100 miljoen euro. Daarvoor is OOK in gesprek met onder meer pensioenfondsen, die „een belangrijke bron van kapitaal” zullen worden. Ook particulieren kunnen vanaf 100.000 euro een bijdrage leveren aan het participatiefonds.

De minimale omvang van de participaties in bedrijven door OOK bedraagt 250.000 euro. Het gaat niet om kredieten maar om risicodragend kapitaal. Op termijn moeten de investeringen een rendement van zo’n 10 procent gaan opleveren. „Niet direct, het gaat om langdurige participaties”, benadrukte de zegsman. Ondernemers die een bijdrage willen leveren zonder geld in het fonds te storten, kunnen bijvoorbeeld meehelpen door contacten of inhoudelijke kennis over hun sector te delen.

Belangenvereniging MKB Nederland reageerde positief op het fonds. „Innovatieve bedrijven, starters en groeiers zijn gebaat bij een divers aanbod aan financieringsmogelijkheden. Participaties horen daarbij”. „Ook de combinatie van coaching, kennis, netwerk en kapitaal die OOK biedt, wordt toegejuicht.”

Zie de Website van het Stimuleringsfonds.