Nieuw model voor verbod privégebruik bestelauto

Als u een bestelauto aan uw werknemer(s) ter beschikking hebt gesteld en de afspraak is dat de werknemer deze niet privé mag gebruiken, dan dient de afspraak schriftelijk te worden vastgelegd. De belastingdienst heeft hiervoor een nieuw model gemaakt: nieuwe voorbeeldafspraak verbod_privégebruik_bestelauto

De belastingdienst adviseert u de oude afspraak te vervangen door een nieuwe afspraak met gebruikmaking van het nieuwe model. Als u dat niet doet, dan loopt u het risico dat het oude model bij een belastingcontrole wordt afgewezen met alle gevolgen van dien.