Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

In het najaar 2019 ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id).
In het nieuwe btw-id is het Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter beschermd.

Het nieuwe btw-id gebruikt u vanaf 1 januari 2020 voor uw zakelijke contacten. U houdt uw bestaande omzetbelastingnummer voor contacten met de Belastingdienst waaronder het doen van aangifte.

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL – 9 cijfers – B – 2 cijfers. Het verschil met de oude situatie is, dat de 9 cijfers niet langer het BSN van u vormen en dat het controle-nummer een willekeurig getal is.

U past, voor zover van toepassing, uw factuurpapier of factuursjabloon, internetsite(s), briefpapier, overige digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen aan, zodat u vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id gebruikt. Tot en met 31 december 2019 gebruikt u uw huidige btw-id nog.

U deelt uw nieuwe btw-id alvast met uw klant. Zo bent u op de hoogte van het nieuwe btw-id en past dit, waar nodig, aan in uw administratie. U licht ook uw vaste leveranciers en zakelijke klanten in.

U past per 1 januari 2020 het btw-id aan in de administratiesoftware.

Doet u ook zaken binnen de EU en/of daarbuiten?

Vanaf 1 januari 2020 moet u uw nieuwe btw-id gebruiken voor zowel contacten met leveranciers als met klanten. Dan is uw huidige btw-id niet meer geldig. Dit is van groot belang bij de handel in de EU. Vanaf 1 januari 2020 is het nieuwe btw-id te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (VIES).

Verder dient u nog op het volgende te letten:

  • Als u in de EU verkoopt is het van belang dat u voor verkopen vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-id op uw factuur zet.
  • Als u inkoopt in de EU moet uw leverancier voor verkopen vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id op de factuur plaatsen en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).
  • Krijgt u in 2020 een factuur voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht? En staat op deze factuur toch het oude btw-nummer? Dan hoeft u de leverancier niet te vragen om een factuur met zijn nieuwe btw-id.
  • Als u bent geregistreerd voor de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling), dan zet de Belastingdienst deze registratie om in het nieuwe btw-id. U ontvangen daarover apart informatie. 

Voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen via het portaal op belastingdienst.nl/eubtw blijft u inloggen met de huidige gebruikersnaam. Dat is het omzetbelastingnummer met daarvoor ‘NL’. Als identificatie van u geeft de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id van de eenmanszaak door aan de EU-belastingdiensten bij wie u – of de eenmanszaak – een verzoek indient voor teruggaaf van btw.

Let op!
Alleen het btw-id van Nederlandse eenmanszaken verandert, die van overige EU-ondernemers blijft ongewijzigd.