Nieuw besluit onderwijsvrijstelling

De Staatssecretaris van Financi├źn heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting. Zie ook Onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting.

Het nieuwe besluit is een actualisering van een oud besluit. Ook zijn twee andere oude besluiten in dit nieuwe besluit verwerkt. Nieuw is onder andere dat nu ingegaan wordt op het onderscheid tussen openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en op de gevolgen van dat onderscheid. Zie ook bericht Onderwijsvrijstelling ook van toepassing op detachering directeur.

Ook is er nu een nieuwe regeling voor taalonderwijs opgenomen. Zo is niet specifiek op een bepaalde beroepsuitoefening gericht taalonderwijs (algemeen vormend onderwijs) van btw vrijgesteld. Voor taalonderwijs dat specifiek is gericht op een bepaalde beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat inschrijving in het RKBO (register kort beroepsonderwijs) heeft plaatsgevonden, om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling

Verder zijn een oud besluit over beroepsopleidingen en een oud besluit over (beroeps)praktijkopleidingen voor eigen personeel van de ondernemer en van samenwerkingsvormen van ondernemers geactualiseerd en vervolgens in het onderhavige besluit verwerkt.