Nieuw besluit administratieve verplichtingen btw

In de Staatscourant van 17 december is een nieuw Besluit administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting gepubliceerd. In het besluit staan beleidsregels en goedkeuringen op het gebied van de administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.

De belangrijkste aanpassingen:

  • De bijzondere regeling voor detailhandelaren en uitgevers geldt niet als zij weten, of hadden kunnen weten, dat hun afnemers voldoen aan de eisen voor ondernemerschap.
  • In het besluit staan richtlijnen over hoe om te gaan met de uitkomsten van het zogenoemde Stadeco II-arrest van de Hoge Raad. Dit arrest behandelt de herziening van te veel of ten onrechte gefactureerde btw.

De overige wijzigingen zijn redactioneel, zie het Besluit omzetbelasting, Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.