Nieuw besluit 0-tarief levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen

Op 20 november is een nieuw besluit verschenen over het toepassen van het btw-nultarief bij de levering en bevoorrading van zeeschepen en luchtvaartuigen. Dit besluit gaat in vanaf 1 januari 2019.

De levering en bevoorrading van zeeschepen en vliegtuigen is belast met 0% btw. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. In het nieuwe besluit worden deze voorwaarden verder uitgelegd. Het besluit gaat onder andere in op:

  • de betekenis van de begrippen ‘(zee)schepen’ en ‘luchtvaartuigen’
  • hoe u kunt toetsen of een schip volledig commercieel én tenminste voor 70% voor vaart op volle zee wordt gebruikt
  • hoe u het btw-nultarief kunt toepassen bij de levering van luchtvaartuigen aan afnemers uit het buitenland
  • wat wij bedoelen met ‘bevoorradingsgoederen’ en ‘boordbenodigdheden’
  • wanneer u het btw-nultarief mag toepassen bij de levering van deze bevoorradingsgoederen en boordbenodigdheden

Lees het besluit van 20 november 2018