Nationaal energiebespaarfonds – goedkoop krediet

De Rabobank en de ASN Bank zullen samen met het Rijk het Nationaal Energiebespaarfonds voor particuliere huiseigenaren gaan vullen.

Beide banken zijn deze week uit de tender voor het werven van private financierders gekomen. Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren.

De Europese commissie heeft inmiddels (12 november 2013) goedkeuring verleend. Zij meent dat er onder de huidige voorwaarden geen sprake is van staatssteun. De Autoriteit Financiële Markten moet toestemming geven voor het verstrekken van leningen door de Stichting Naionaal EnergiebespaarFonds.

VvE’s zelf komen vooralsnog niet in aanmerking. Individuele leden van VvE’s kunnen wel een lening aan vragen ter bekostiging van een limitatieve lijst van energiebesparende maatregelen.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 december 2013 goedkope leningen kunnen worden aangevraagd bij het fonds.

Leningvoorwaarden

De leningen kunnen een looptijd krijgen van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen € 2.500 en € 25.000. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De exacte rentepercentages worden bij de start van het fonds bekend gemaakt. Met de lening kunnen onder andere dakisolatie, vloerisolatie , gevelisolatie, zonneboilers, hoog rendement beglazing en energiezuinige kozijnen worden gefinancierd. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

Bouwsector: lage btw tarief

De bouwsector en installatiebranche zullen hierdoor ook een impuls krijgen.
TIP Consumenten kunnen daarnaast in 2014 nog het gehele jaar gebruik maken van het lage BTW tarief voor de bouw. Het arbeidsloon valt nog tot 31 december 2014 in het BTW-tarief van 6%.