Naheffingsaanslag inkomstenbelasting 2014

De belastingdienst meldt dat 5 tot 6 miljoen mensen volgend jaar een naheffing 2014 krijgen van de Belastingdienst. Gemiddeld bedraagt die 150 euro volgens de staatssecretaris van Financiën.

Het gaat daarbij om de inkomsten uit:

  • Loon
  • uitkering
  • winst uit onderneming
  • resultaat uit overig werk

indien deze in totaal hoger zijn dan € 25.000. Oorzaak is het inkomensafhankelijk maken van heffingskortingen, waarbij niet alle nieuwe regelgeving in de loonheffingstabellen verwerkt is.

De afbouw van de algemene heffingskorting is wel meegenomen in de rekenregels voor de berekening van de tijdvak-tabellen, maar de opslag van 8% (wettelijk voorgeschreven vakantiegeld) is niet verwerkt in de tijdvak-tabellen. Dat betekent dat bijzondere beloningen als vakantiegeld, 13e maand, winstuitkering of andere bonussen niet zijn meegenomen in de berekening van de afbouw van de algemene heffingskorting (van 2% vanaf circa € 20.000 tot circa. € 55.000).
Dit geldt al jaren voor de afbouw van de arbeidskorting met daarbij de opmerking dat in de tijdvak-tabellen wél wordt gecorrigeerd voor het wettelijke vakantiegeld van 8%.

Grote afwijking bij 13e maand

Grotere afwijkingen treden op bij 13e maanden, winstuitkeringen en andere bonussen. Want over die bijzondere beloningen wordt vooraf geen rekening gehouden met afbouweffecten op de algemene heffingskorting en/of de afbouw van de arbeidskorting.

Onderstaande tabel gaat uit van inkomen inclusief een dertiende maand (bron: Ministerie van Financiën):

Inkomen per jaar Naheffing in euro’s
10.000 -134
15.000 -201
20.000 -121
25.000 70
30.000 84
35.000 98
40.000 112
45.000 255
50.000 283
56.495 321
60.000 270
70.000 201
80.000 229
90.000 17

Volgens de staatssecretaris Wiebes worden belastingplichtigen komende maand geïnformeerd. Circa 5 miljoen mensen krijgen in december of januari bericht over hun voorlopige aanslag 2015. Ze horen dan dat ze er rekening mee moeten houden dat ze over 2014 moeten bijbetalen of minder terug zullen ontvangen.