Nadeel fiscale eenheid

Indien er een fiscale eenheid is voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting mag de Ontvanger de uit te betalen belasting verrekenen met de schuld van een andere BV binnen de fiscale eenheid. Nadeel is onder andere de hoofdelijke aansprakelijkheid van de afzonderlijke BV’s voor de belastingschulden van de andere BV’s, zie Fiscale eenheid VpB voor- en nadelen.

LET OP De belastingschuld en de belastingvordering moeten wel ontstaan zijn in de periode van de fiscale eenheid.

LET OP Verrekening is ook mogelijk als een betrokken BV in staat van surseance van betaling of failliet is verklaard.

LET OP Voor het bestaan van een fiscale eenheid is geen beschikking van de inspecteur nodig. Deze kan al ontstaan als er sprake is van onderlinge verwevenheid van de BV’s.

TIP De hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat pas op het moment dat de fiscus daarvoor een beschikking heeft afgegeven. Het kan dus handig zijn om wel te handelen als een fiscale eenheid, maar daarvoor geen beschikking aan te vragen.

Fiscale eenheid beëindigen

De fiscale eenheid kan worden beëindigd door daarvoor een verzoek te doen bij de fiscus.
LET OP Dit kan niet met terugwerkende kracht en beide BV’s moeten dit verzoek gezamenlijk doen.

Zie ook ons bericht Eerder fiscale eenheid voor de btw.

Als u hierover vragen heeft of overweegt een fiscale eenheid te verbreken, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.