Modelovereenkomsten in de bouw

Met ingang van 1 mei 2016 is/komt de VAR te vervallen, zie de brief van de belastingdienst Brief verdwijnen VAR-ZZP.

De belastingdienst heeft daarvoor modelovereenkomsten opgesteld c.q. goedgekeurd die kunnen dienen ter vervanging van de VAR.

Voor de bouw zijn daarvoor (op dit moment) twee mogelijke modellen goedgekeurd. Dat zijn:

Modelovereenkomst van aanneming in de bouw

en

Algemene modelovereenkomst van opdracht

LET OP Er moet daadwerkelijk worden gewerkt conform de overeenkomst. Alleen dan is er vooraf zekerheid over de gevolgen voor de loonheffing.

LET OP Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beide verantwoordelijk voor een juiste naleving van de overeenkomst.

In vorengenoemde Brief aan ZZP-ers heeft de belastingdienst in de bijlage een aantal veel voorkomende vragen beantwoord inzake de verdwijning van de VAR. Het is goed om daar kennis van te nemen.