Modelovereenkomst Zorginstelling – ZZP-er

Op 14 november 2014 hebben BTN en FNV Zelfstandigen aan de ministeries van Financiën en VWS ter beoordeling een modelovereenkomst gestuurd. Deze overeenkomst heeft betrekking op een zorginstelling en een ZZP-er die in opdracht van die zorginstelling aan thuiszorgcliënten zorg verleent. De modelovereenkomst is aangepast en uiteindelijk goedgekeurd.

Indien zorginstellingen en ZZP’ers deze modelovereenkomst gebruiken als basis voor hun onderlinge relatie en daar ook daadwerkelijk naar handelen, is er geen sprake van een dienstbetrekking.

Zie bijgaande Raamovereenkomst-Zorginstelling-Thuiszorgverlener.