MKB Nederland wil Nederlandse investeringsinstelling

Er moet dringend een Nederlandse Investeringsinstelling komen vindt MKB-Nederland.

Het midden- en kleinbedrijf is sterk afhankelijk van bancaire financiering en dat is niet genoeg. Naast de banken moeten er meerdere loketten beschikbaar komen. Nu de economie voorzichtig aantrekt, zullen bedrijven in alle sectoren weer willen investeren en dus geld nodig hebben. De banken voldoen hier onvoldoende aan.

Daarom wil MKB-Nederland een veel grotere aanpak zoals de Nederlandse Investeringsinstelling (NII), waarin de overheid een leidende rol heeft. Deze instelling gaat Nederlandse investeringsprojecten geschikt maken als belegging voor pensioenfondsen en verzekeraars. Een nationale investeringsinstelling brengt dus vraag en aanbod bij elkaar. Van belang is dat de investeringsinstelling ook investeringen in het mkb mogelijk maakt.

Naast een snelle oprichting van de NII, pleit MKB-Nederland ervoor de garantieregelingen BMKB (Borgstelling MKB kredieten) en GO tegen het licht te laten houden op effectiviteit en bereik. Het gebruik ervan is de afgelopen tijd verminderd. MKB-Nederland: ‘De op Prinsjesdag aangekondigde investeringsfaciliteit voor Business Angels (co-financieringsfaciliteit) en de faciliteit voor vroege fase investeringen zijn nog niet van de grond gekomen. Een vlotte lancering van deze instrumenten is meer dan wenselijk, zo stelt de ondernemersorganisatie.
Er ontbreekt tevens een totaaloverzicht aan financierings- en innovatieregelingen, zowel nationaal als regionaal. Onbekend bij veel ondernemers is bijvoorbeeld het scala aan provinciale en regionale regelingen. Een toegankelijk overzicht helpt ondernemers concreet bij het dichterbij brengen van hun doelen.’

Zie ook Kredietverlening c.q. financiering.