Misverstand uitstel van betaling bij corona

Er bestaat bij sommigen de indruk dat uitstel van betaling in verband met de gevolgen van het Corona-virus direct moet worden aangevraagd. Dit is niet het geval.

Uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd na ontvangst van een (naheffings)aanslag.
Concreet betekent dit voor de omzetbelasting en de loonheffing, dat u niet betaalt na het indienen van de aangifte en wacht op de aanslag die volgt.

Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen. U krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Misschien is uitstel van betaling van 3 maanden te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (en eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Tot nader bericht geldt dat je per klant en per aanslag een apart verzoek moet indienen voor uitstel van betaling. De Belastingdienst bekijkt zorgvuldig of en wat de andere mogelijkheden zijn.

NB: Uitstel van betaling betekent niet dat de aanslag komt te vervallen. U moet op een later tijdstip alsnog betalen. Overweeg dan goed of het gezien de feiten en omstandigheden verstandig is om uitstel aan te vragen.